Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune
 

  • Bowling tur
  • Tur til Klampenborg
  • Tur til Klampenborg
  • Bowling tur
  • Tur til folketinget
  • Tur til folketinget

Onsdag den 26. april 2019

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 71

Lørdag den 10. november 2018

Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune fyldte 20 år

Se Blad 69.

Lørdag den 25. maj 2019

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Tilmelding til Anette Sørensen, 3029 9543 senest d. 19 maj

Lørdag den 16. marts 2019

Generalforsamling 2019 kl. 11.00 i Lynghuset, Kirke Værløsevej 36

Tirsdag den 19. februar 2019

Kvartalsmøde med Forvaltningen kl. 15 på Furesø Rådhus

Praktiske råd

Parkeringskort

Alle kender symbolet med kørestolen. Når symbolet findes ved en parkeringsplads, betyder tegnet "invalideskilt påbudt". Du må altså kun parkere her, hvis du har parkeringskortet liggende synligt i forruden. Pladsen er reserveret handicappede bilister.

På "De samvirkende invalideorganisationers" hjemmeside (www.handicap.dk) under punktet Brugerservice står alle reglerne for parkeringskort til brug ved parkering af invalidebiler. Samme sted findes ansøgningsskema. Har du ikke adgang til hjemmesider, kan du kontakte en fra Støttegruppens bestyrelse.

Det kan kort nævnes, at et parkeringskort til brug ved parkering af invalidebiler efter ansøgning kan udstedes til:

A. Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.

B. Personer, der af et regional trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – f.eks. Movias handicapkørsel.

C. Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør

1) evnen til at færdes,

2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller

3) muligheden for at gennemføre en uddannelse. 

Ledsageordning

Voksne handicappede personer under 67 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, kan blive visiteret til ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet max. 15 timer pr. måned eller i alt 90 timer i en 6 måneders periode.

Henvendelse til sagsbehandleren.

Ledsagerkort

På "De samvirkende invalideorganisationers" hjemmeside (www.handicap.dk) under punktet Brugerservice står informationer om DSB's ledsagekort, som giver ret til at medtage en ledsager på visse rejser gratis eller til selv at rejse til halv pris. Kortet giver desuden mulighed for at medtage ledsager gratis på en række kulturinstitutioner (visse teatre, museer, udstillinger og Tivoli) samt at flyve indenrigsflyvning med ledsager til nedsat pris.

Kortet kan gøre udflugter overkommelige i pris og man kan jo håbe, at de institutioner, der accepterer ledsagekortet, også er handicapvenlige! Kortet kan søges til alle bevægelseshæmmede og psykisk handicappede over 12 år (blinde henvises til Dansk Blindesamfund). Kortet skal søges første gang på en ansøgningsblanket, som egen læge skal attestere (forskellige priser fra læge til læge) og selve kortet koster (fra 2017) kr. 200 og skal fornys efter 3 år.

Vores erfaring er, at det kan betale sig altid at spørge om kortet giver adgang, idet ikke alle steder er nævnt på "De samvirkende invalideorganisationers" hjemmeside.

Helbredstillæg

Til personer, der er tilkendt førtidspension eller folkepension før 1.1.2003 giver kommunen tilskud til fodterapi, fysioterapi, kiropraktor, medicin, psykolog-hjælp, tandbehandling (også til aftagelige tandproteser), briller og visse former for fodbehandling.

En forudsætning for at modtage tilskud er, at den handicappedes likvide formue ikke overstiger kr. 86.000 (=satsen i 2018).

Andre tillæg, som du evt. kan søge: Personligt tillæg, varmetillæg eller ældrecheck.

Spørg hos Furesø kommunes Borger.dk, om mulighederne for tilskud.

woolrich outlet moncler outlet moncler outlet online hogan outlet hogan outlet online moncler outlet moncler outlet online piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna