Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune
 

  • Tur til Klampenborg
  • Bowling tur
  • Tur til folketinget
  • Tur til folketinget
  • Tur til Klampenborg
  • Bowling tur

Søndag den 13. december 2020

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 74

Onsdag den 17. december 2019

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 73

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 18-21

Temamøde i Bryllupssalen på rådhuset:
"Når pårørende ikke er her mere".
Dokumenter fra de to talere kan hentes her og her.

Onsdag den 12. november 2019

Bestyrelsesmøde os Inge

Links

Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune:

www.stoettegruppen-furesoe.dk

Furesø kommune:

www.furesoe-kommune.dk

Beskæftigelsesministeriet:

www.bm.dk

Socialministeriet:

www.sm.dk

Undervisningsministeriet:

www.uvm.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer:

www.handicap.dk

Dansk Handicap Forbund:

www.danskhandicapforbund.dk

Børnerådet:

www.boerneraadet.dk

Børns vilkår:

www.bvdk.dk

Center for ligebehandling af handicappede:

www.clh.dk

Center for små handicapgrupper:

www.csh.dk

Center for tilgængelighed:

www.deft.dk

DAMP-ADHD Foreningen:

www.damp-adhd.dk

Dansk blindesamfund:

www.dkblind.dk

Dansk epilepsiforening

www.epilepsiforeningen.dk

Videncenter om epilepsi:

www.epilepsi.dk

Danske Døves Landsforbund:

www.deaf.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

www.dukh.dk

Det centrale handicapråd:

www.dch.dk

Handicappede børn uden Diagnose - HBUD:

www.hbud.dk

Hjerneskadeforeningen

www.hjerneskadeforeningen.dk

Landsforeningen Autisme:

www.autismeforening.dk

Videncenter for Autisme:

www.autisme.dk

Landsforeningen Downs Syndrom:

www.downssyndrom.dk

Landsforeningen LEV

www.lev.dk

Landsforeningen Ligeværd:

www.ligevaerd.dk

PolioForeningen

www.polioforeningen.dk

Landsforeningen af patientrådgiver og bistandsværger:

www.lpd-info.dk

Landsforeningen SIND:

www.sind.dk

Spastikerforeningen:

www.spastikerforeningen.dk

Specialskolerne:

www.specialskolerne.dk

UlykkesPatientForeningen:

www.ulykkespatient.dk

Videncenter for døvblevne, døve og hørehæmmede:

www.vcddh.dk

woolrich outlet moncler outlet moncler outlet online hogan outlet hogan outlet online moncler outlet moncler outlet online piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna