Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune
 

  • Tur til folketinget
  • Tur til Klampenborg
  • Bowling tur
  • Tur til folketinget
  • Tur til Klampenborg
  • Bowling tur

Lørdag den 17. marts 2018

Generalforsamling kl. 11.00 i Lynghuset, Kirke Værløsevej 36

Programmet:
Kl. 11 Indlæg af Matilde Powers og spørgsmål/svar.
Ca. kl. 12 Frokost.
Ca. kl. 13 Stående banko.
Ca. kl. 13.30 Generalforsamling.
Alle medlemmer og samboende familiemedlemmer er velkomne.
Tilmelding til Anette Sørensen, tlf. 3029 9543 senest den 10. marts

Onsdag den 14. februar 2018 

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 66

Opdateret infofolder om Støttegruppen der kan hentes, printes og deles ud her: Infofolder

 

Links

Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune:

www.stoettegruppen-furesoe.dk

Furesø kommune:

www.furesoe-kommune.dk

Beskæftigelsesministeriet:

www.bm.dk

Socialministeriet:

www.sm.dk

Undervisningsministeriet:

www.uvm.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer:

www.handicap.dk

Dansk Handicap Forbund:

www.danskhandicapforbund.dk

Børnerådet:

www.boerneraadet.dk

Børns vilkår:

www.bvdk.dk

Center for ligebehandling af handicappede:

www.clh.dk

Center for små handicapgrupper:

www.csh.dk

Center for tilgængelighed:

www.deft.dk

DAMP-ADHD Foreningen:

www.damp-adhd.dk

Dansk blindesamfund:

www.dkblind.dk

Dansk epilepsiforening

www.epilepsiforeningen.dk

Videncenter om epilepsi:

www.epilepsi.dk

Danske Døves Landsforbund:

www.deaf.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

www.dukh.dk

Det centrale handicapråd:

www.dch.dk

Handicappede børn uden Diagnose - HBUD:

www.hbud.dk

Hjerneskadeforeningen

www.hjerneskadeforeningen.dk

Landsforeningen Autisme:

www.autismeforening.dk

Videncenter for Autisme:

www.autisme.dk

Landsforeningen Downs Syndrom:

www.downssyndrom.dk

Landsforeningen LEV

www.lev.dk

Landsforeningen Ligeværd:

www.ligevaerd.dk

PolioForeningen

www.polioforeningen.dk

Landsforeningen af patientrådgiver og bistandsværger:

www.lpd-info.dk

Landsforeningen SIND:

www.sind.dk

Spastikerforeningen:

www.spastikerforeningen.dk

Specialskolerne:

www.specialskolerne.dk

UlykkesPatientForeningen:

www.ulykkespatient.dk

Videncenter for døvblevne, døve og hørehæmmede:

www.vcddh.dk

woolrich outlet moncler outlet moncler outlet online hogan outlet hogan outlet online moncler outlet moncler outlet online piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna