Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune
 

  • Tur til Klampenborg
  • Tur til Klampenborg
  • Tur til folketinget
  • Bowling tur
  • Tur til folketinget
  • Bowling tur

Søndag den 13. december 2020

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 74

Onsdag den 17. december 2019

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 73

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 18-21

Temamøde i Bryllupssalen på rådhuset:
"Når pårørende ikke er her mere".
Dokumenter fra de to talere kan hentes her og her.

Onsdag den 12. november 2019

Bestyrelsesmøde os Inge

Hvad har Støttegruppen opnået

I årene fra foreningens stiftelse den 10. november 1998 og til marts 2006 arrangerede foreningen tema-aftener med Forvaltningen, hvor de pårørende diskuterede problemer, lovgivning og kommunens politik på handicapområdet med Forvaltningen De første møder drejede sig mest om børneområdet, men foreningen arbejdede også med voksne handicappedes vilkår. Siden 2015 har forvaltningen ønsket at være ene-arrangør af tema-aftenerne, da de ønsker at de skal være offentlige tilgængelige.

Et af Støttegruppens formål er at bringe mennesker sammen, som har fælles problemer, kort sagt at være med til at skabe netværksgrupper. At være forældre eller pårørende til et handicappet menneske medfører visse problemer, som det kan være gavnligt at få diskuteret med andre ligestillede, få idéer til løsninger og blive støttet og møde indsigt og forståelse. I tidens løb har vi set, at småbørnsgruppen havde stor glæde af at mødes privat og diskutere og støtte hinanden og også gruppen af forældre med autister havde glæde af et godt samarbejde ligesom pårørende til voksne udviklingshæmmede har stor glæde af samværet.

Bofællesskaber og overgangsboliger:

Fornuftige boligtilbud til vores voksne handicappede er et af Støttegruppens mærkesager. Daværende formand for Social- og Sundhedsudvalget Kurt Bork Christensen tog initiativ til opførelse af bofællesskabet Langkærgaard og flere af Støttegruppens medlemmer sad i byggeudvalget vedrørende indretningen af Langkærgaard til 12 selvhjulpne voksne handicappede borgere. Langkærgaard blev indviet den 1. november 2004. Adressen er Højeloft Vænge 4. 
Det gamle hovedhus blev tidligere brugt som klub- og dagtilbud for beboerne, men bliver i dag brugt af socialforvaltningen som et udredningstilbud til unge borgere, som kan bo der med deres eget personale i 3, max. 6 måneder.

I maj 2015 var et nyt bofællesskab klar i Farum Midtpunkt, blok 12, kaldet ”Svanepunktet”. Bofællesskabet består af i alt 19 boliger til voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne”. Bofællesskabet er opdelt i 3 afdelinger hver med sit fællesrum  og –køkken. Adressen er Paltholmterrasserne 47-49, 1.sal.

I Furesø kommune har vi også bofællesskaber for psykisk handicappede, men vi har ingen medlemmer med psykisk handicappede pårørende, så vi kender ikke så meget til deres problemer og/eller udfordringer. Det samme gælder for pårørende til autister, dog ved vi, at nogle af de unge mennesker med autisme har fået en bolig i de såkaldte ”overgangsboliger” på Farum Hovedgade og har haft glæde af at deltage i komunale PC-café'er kun for autister.

Klub- og dagtilbud er endnu et af Støttegruppens mærkesager. Som nævnt blev Stuehuset ved Langkærgaard i de første år anvendt til klub- og dagtilbud og blev kaldt ”Klub Solhuset”. De første år var der kun adgang for Langkærgaards beboere, men i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006 blev der åbnet for voksne handicappede fra hele Furesø kommune til at blive medlem af ”Klub Solhuset” og der blev også anskaffet en bus til udflugter og nødvendige ærinder. Den 1. oktober 2011 lukkede” Klub Solhuset” og klub- og dagtilbuddene blev flyttet til Lynghuset på Ryetvej nr. 17.

Den 1. august 2014 blev det ny klub- og dagtilbud ”Det ny Lynghus” åbnet på Kirke Værløsevej 36.

Arrangementer

Støttegruppen laver i årets løb forskellige arrangementer med det formål at bringe pårørende til de handicappede sammen, så man kan få sig en snak og evt. skabe nogle netværk og derigennem få løst nogle problemer eller diskuteret forbedringer til vore handicappedes levevilkår.

Eksempler på arrangementer:

Fra 2003 og i nogle år derefter arrangerede vi ”Handicapdag i Værløse svømmehal ”, hvor vi havde hele svømmehallen for os selv, svømmede og lavede sjov og hyggede os med sodavand/kaffe og boller.

Vi har været i Værløse bio flere gange, på sejltur på Roskilde fjord, i Zoo også flere gange, set cirkus-forestillinger og været til bowling, til trav- og galopløb, i Bon-Bon Land, på Storm P. museet og flere andre spændende steder. Vi har også hørt et foredrag om f.eks. værgemål af Niels Holm fra LEV.

Den 22.2.04 arrangerede Støttegruppen (dengang kaldet SIV) fastelavnsfest med tøndeslagning og fastelavnsboller, frokost og efterfølgende bankospil med flotte præmier. Der deltog ca. 50 medlem-mer/pårørende.

I 2006-08 deltog Støttegruppen i foreningsfestival i Farum Kulturhus, hvor vi med foldere og omtale forsøgte at udbrede kendskabet til foreningen og dens virke.

Arrangementer de seneste år (fra ca. 2010):.

Bestyrelsen bestræber sig på at lave 2 arrangementer årligt, først og fremmest for at vi pårørende kan mødes og snakke sammen, men også for at vi kan have det sjovt sammen med vores handicappede pårørende. Vi laver/udsender også 4 blade om året, hvori vi fortæller om vores møder/samtaler med Forvaltningen og politikkerne og om løst og fast i almindelighed vedrørende vores handicappede medborgeres levevilkår.

Den 24. oktober 2019
Støttegruppen arrangerede i samarbejde med Forvaltningen et Temamøde med titlen: ”Når vi ikke er her mere”. Temamødet var beregnet til pårørende og personale til udviklingshæmmede borgere. På første del af mødet fortalte Mette Harder fra afd. for ”Borgere med nedsat funktionsevne” om ”Værgemål og muligheder” og på anden del fortalte psykolog fra det Nationale Sorgcenter Morten Hedelund om ”Sorg og livshistorier”. Mødet var velbesøgt med 37 tilmeldte deltagere og en god dialog. Dokumenter fra de to talere kan hentes her og her.

woolrich outlet moncler outlet moncler outlet online hogan outlet hogan outlet online moncler outlet moncler outlet online piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna