Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune
 

  • Bowling tur
  • Tur til Klampenborg
  • Bowling tur
  • Tur til Klampenborg
  • Tur til folketinget
  • Tur til folketinget

Tirsdag den 22. juni 2021

Generalforsamling kl. 18.00 på Rådhuset
Tilmelding til Inge Voigt på 21653788
Se information i Blad 76

Onsdag den 01. juni 2021

Nye medlemsblad ude. Se dem her: Blad 75 og Blad 76

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 18-21

Temamøde i Bryllupssalen på rådhuset:
"Når pårørende ikke er her mere".
Dokumenter fra de to talere kan hentes her og her.

Onsdag den 12. november 2019

Bestyrelsesmøde os Inge

Velkommen

"Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune", kaldet Støttegruppen, blev stiftet den 10. november 1998 af forældre og pårørende til fysisk og psykisk handicappede børn og voksne i Værløse kommune. Dengang hed foreningen Støttegruppen I Værløse for handicappede, kaldet SIV, og havde til formål at forbedre levevilkårene for handicappede, bosiddende i Værløse kommune.

Foranlediget af kommunesammenlægningen blev foreningens vedtægter ændret pr. 1. januar 2007 på en ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober 2006 og samtidig ændredes foreningens navn til det nuværende "Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune", i daglig tale kaldet ”Støttegruppen”.

I henhold til de nugældende vedtægter arbejder foreningen for at bedre levevilkårene for alle handicappede, bosiddende i Furesø kommune.

Siden stiftelsen af foreningen har bestyrelsen bestået af forældre til handicappede medborgere i Værløse kommune. Forældrene repræsenterer både børn og voksne og alle typer handicaps.

Støttegruppen er en upolitisk forening, der i samarbejde med socialforvaltningen arbejder for at alle handicappede får forbedrede forhold inden for så vidt muligt alle områder, f.eks. med hensyn til bolig, transport, aflastning, skole, fritidstilbud m.m.

Furesø kommune støtter foreningen økonomisk og har tidligere taget os med på råd vedrørende handicapvenlig indretning af f.eks. bofællesskaber og svømmehal. Tidligere holdt vi tema-aftener om forskellige sociale emner i samarbejde med socialforvaltningen for foreningens medlemmer. Socialforvaltningen ønsker imidlertid at tema- aftenerne skal være offentligt tilgængelige, så derfor har de overtaget arrangementerne, som de afholder en eller to gange om året.

4 gange om året deltager 3 medlemmer af bestyrelsen i et ”Kvartalsmøde” med Forvaltningen i den afdeling af Furesøs sociale forvaltning, som tager sig af de fleste af de problemer, som vores handicappede pårørende møder i det daglige, p.t. kaldet ””Sociale forhold, Sundhed og et godt Seniorliv”. Vi foreslår en dagsorden og diskuterer relevante emner.

Derudover laver vi forskellige sociale arrangementer og håber derved, at medlemmerne af Støttegruppen lærer hinanden at kende og at der derved skabes netværk af forældre og pårørende, som kan støtte hinanden. Man vil måske opdage at de problemer, man som forældre eller pårørende har, faktisk er de samme problemer, som andre forældre og pårørende har eller har haft og man kan måske i fællesskab få løst nogle af dem. Under alle omstændigheder er der altid nogen i Støttegruppen, som er villig til at lytte og/eller rådgive.

I menuen baren øverst på siden kan du finde yderligere information om Støttegruppen, alternativt kan du kontakte formanden via email på info @ stoettegruppen-furesoe.dk eller via Kontakt personer siden.

Næstformand og kasserer indkaldte til general- og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 29. august med det formål at nedlægge Støttegruppen. Det blev imidlertid ved afstemning vedtaget, at fortsætte Støttegruppen og en ny bestyrelse blev valgt.

woolrich outlet moncler outlet moncler outlet online hogan outlet hogan outlet online moncler outlet moncler outlet online piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna